Přihláška

Jak se přihlásit?
Přihlaste se pomocí formuláře nebo nás kontaktujte telefonem či na e-mail. Prosím, nezapomeňte vyplnit žádost o řidičské oprávnění a zajistit potvrzení lékařského posudku u praktického lékaře.

Oba dokumenty lze stáhnout zde a zde.

Přineste je prosím na začátek kurzu.